Traja chlapci ešte čakajú na milujúci domov.
Three boys are still available for loving homes.

 

https://whippet.breedarchive.com/animal/testmating?dam_uuid=82622805-e574-4e35-b082-d6d127bf9527&sire_uuid=b8332d4d-7e22-48e7-a9dd-97b419059477