Azawakh

 

ČAROVNÉ PUTO

Martina Černá

Druhý Hámor 21/3

053 33 Nálepkovo

tel. 053/4494055

mobil 0910 933 388