UCHOVŇOVAVIE 11.3.2018 Bratislava

pri členskej schôdzi

 

Uchovnené jedince budú neskôr zaradené do rubriky Chovné jedince.

 

 

BARZOJ

Dom As Goscha Nomen Noor, sučka, nar.: 30.4.2014, SPKP 363, maj.: Branislav Huščava

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Pohyb naúzko

                                                                             CHOVNÁ

 

WHIPPET

Sobersalto Obladi Oblada, sučka, nar.: 30.7.2011, SPKP 656, maj.: Petra Bezáková

Chrup : Nožnicový zhryz, vpravo hore chýba P1

Výška : 47 cm

                                                                             CHOVNÁ

 

Coral Reef Silky Karim, pes, nar.: 27.2.2015, SPKP 558, maj.: Ing. Vlasta Gregorová-nečlen

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Plachý a bojazlivý

Semenníky : Áno

Výška : 52 cm

                                                                             CHOVNÝ


TALIANSKY CHRTÍK

Mendy Tredici, sučka, nar.: 18.8.2016, SPKP 333, maj.: Ivana Pohubová

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Výška : 38 cm

                                                                             CHOVNÁ

 

 

 

Uchovňovacia komisia :   Vlastiskav Vojtek, predseda SkChCh, medzinárodný rozhodca

                                            Zuzana Cibulková, poradkyňa chovu, registrátor chov. Jedincov

                                            Zuzana Slivoňová, člen komicie

                                            Adrianan Vaneková, člen komicie