UCHOVŇOVAVIE 25.-26.8.2018 Mojmírovce

Uchovnené jedince budú neskôr zaradené do rubriky Chovné jedince.

 

 

BARZOJ

Da Vinci Archangelika, pes, nar.: 22.9.2015, SPKP 401, maj.: L. Juríková

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

                                                                             CHOVNÝ


Nefrit Prekrasnyy, pes, nar.: 3.9.2016, SPKP 411, maj.: T. Ratruská

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

                                                                             CHOVNÝ

 

Ailinka Cársky klenot, sučka, nar.: 17.4.2016, SPKP 421, maj.: Slávka Borošová

Chrup.: Plnochrupá, nožnicový zhryz, očné zuby užšie postavené.

V pohybe trocha naúzko

                                                                             CHOVNÁ

 

Eastern blossom Krylov, sučka, nar.: 27.4.2015, SPKP 468, maj.: E. Reiszová

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz. Jemnejšia spodná čeľusť.

                                                                             CHOVNÁ

 

Majenkir Viola, sučka, nar.: 25.6.2014, SPKP , maj.: D. Baulovičová

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz, užšia spodná čeľusť. Očné zuby sú postavené na užšie.

                                                                             CHOVNÁ

 

Vasart Radena, suka, nar.: 28.11.2016, SPKP 448, maj.: R. Bočák

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz, užšia spodná čeľusť, tesné očné zuby.

                                                                             CHOVNÁ

 

Veya Feya Vetrov Iz Almaznogo Fonda, sučka, nar.: 17.6.2016, SPKP430, maj.: I. Šaro

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz.

                                                                             CHOVNÁ


Ambícia Isidar Mithirim, sučka, nar.: 2.1.2016, SPKP 390, maj.: Dašková O.

Chrup : Chýba P1, P2 vľavo dole (P1 vyrazený - potvrdenie od lekára), chýbaP2 vpravo dole

                                                                             CHOVNÁ


 

TALIANSKY CHRTÍK

Anna Sophia Rosanelli, sučka, nar.: 4.10.2015, SPKP 320, maj.: JUDr. Vrábel. M

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Výška : 37 cm

                                                                             CHOVNÁ

 

Imese Tileco, sučka, nar.: 25.11.2016, SPKP , maj.: Mgr. Cibuľová, E.

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Výška : 39 cm

                                                                             CHOVNÁ


Isiah Mraja, sučka, nar.: 10.8.2015, SPKP 311, maj.: M. Ružinská

Chrup : Nožnicový zhryz, plnochrupá

Výška : 36,5 cm

                                                                             CHOVNÁ

 

 

PODENCO IBICENCO

Alys La Princesa Rosa de Podi, sučka, nar.: 26.8.2016, SPKP 27, maj.: M. Kamenárová

Chrup : Nožnicový zhryz, plnochrupá

                                                                             CHOVNÁ


 

ÍRSKY VLKODAV

Amy Amira of Cubadel, sučka, nar.: 29.7.2016, SPKP 638, maj.: AS. Šinková

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz, pevný, široká čeľusť. Užšia predná fronta, užší hrudník.

Vyšetrenie srdca : FG Vet, s.r.o., MVDr. Noomanová, Bez známok ochorenia srdca.

                                                                             CHOVNÁ


 

GREYHOUND

Sobers Caspar, pes, nar.: 6.9.2016, SPKP 218, maj.: K. Bachanová

Chrup : Plnochrupý, veľmi tesný nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

                                                                             CHOVNÝ

 

 

SALUKI

Arwan Hadia Min Sahra, pes, nar.: 20.5.2016, SPKP 197, maj.: L. Piaček

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

                                                                             CHOVNÝ

 

Fawad Al Zahra, pes, nar.: 23.4.2014, SPKP 212, maj.: N. Strišková

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno C

                                                                             CHOVNÝ

 

 

WHIPPET

Aliamo´s Callistemon, pes, nar.: 24.1.2017, SPKP 623, maj.: Mgr. Šlahorová, M.

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

Výška : 53 cm

                                                                             CHOVNÝ

Fredy Fast Dunderry, pes, nar.: 8.4.2014, SPKP , maj.: Z. Daneková,

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

Výška : 51 cm C

                                                                             CHOVNÝ

 

A Heart In Chocolate Kesan Hound, sučka, nar.: 15.9.2016, SPKP 615, maj.: M. Konigsmarková

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Výška : 48,5 cm

                                                                             CHOVNÁ

 

Aliamo´s Calathea, sučka, nar.: 24.1.2017, SPKP 624, maj.: M. Kozánková

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Výška : 47,5 cm

                                                                             CHOVNÁ

 

Alžbeta Kesan Hound, sučka, nar.: 15.9.2016, SPKP 619, maj.: Mgr. Harag, H.

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Výška : 49 cm

                                                                             CHOVNÁ

 

D´Arya Czari Falka, sučka, nar.: 12.6.2016, SPKP 607, maj.: Z. Spišiaková

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

Výška : 52 cm

                                                                             CHOVNÁ

London´s fog Gifted Gambler, pes, nar.: 11.2.2017, SPKP 631, maj.: K. Bugiyová

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

Výška : 51 cm

                                                                             CHOVNÝ

 

 

AFGÁNSKY CHRT

C´Giorio Armani All Tiger, pes, nar.: 18.5.2016, SPKP 367, maj.: P. Fazekaš

Chrup : Plnochrupý, nožnicový zhryz

Semenníky : Áno

                                                                             CHOVNÝ

 

Coco Chanel All Tiger, sučka, nar.: 18.5.2016, SPKP 375, maj.: B. Šerfozoová

Chrup : P 2 obojstranne dole chýba, nožnicový zhryz

                                                                             CHOVNÁ

 

C´Donatela Versace All Tiger, sučka, nar.: 18.5.2016, SPKP 374, maj.: B. Šerfozoová

Chrup : Plnochrupá, nožnicový zhryz

                                                                             CHOVNÁ

 

 

 

 

Uchovňovacia komisia :   Vlastiskav Vojtek, predseda SkChCh, medzinárodný rozhodca

                                            Zuzana Cibulková, poradkyňa chovu, registrátor chov. Jedincov

                                            Zuzana Slivoňová, člen komicie