Ponúkame

 

Sighthound Journal 2017

 

100 stranová plnofarebná publikácia o chrtoch

100 pages, full-color sighthound publication

 

za príspevok na činnosť klubu 5,- EUR + poštovné

Price: 5,- EUR + postage

 

(IBAN: SK27 0900 0000 0000 1146 8215)

Objednávky posielajte: gandamak@stonline.sk

Requests can be addressed: gandamak@stonline.sk