Club Cup Elite 2011

 

            Začína sa ďalší ročník prestížneho európskeho coursingového podujatia Club Cup Elite 2011, ktorého súčasťou sú aj naše podujatia už po 3. rok. Uskutoční sa v 10 krajinách vrátane Slovenska. Finále tohto ročníka bude v Amermonte - BE. Ak máte záujem zabojovať o  tento titul, musíte sa zúčastniť aspoň dvoch medzinárodných coursingov, ktoré sú naplánované v rámci tejto akcie plus finále.

            Súčasťou tohto podujatia je aj klubom RHS organizovaný CACIL coursing v Žiline (30.4.2011). Uzávierka na pretek v Žiline je 20.4.2011. Propozície a prihlášku nájdete na www.coursing.sk

            Pripomíname, že medzi minuloročnými víťazmi tohto podujatia (3 podujatia v 3 rôznych krajinách + finále vo Laferté Sur Amance, FR) boli aj psi v majetku členov klubov KCHCH a RHS:

            Kategória barzoj pes - Alyosha Sagán Mraja - Dana Macejová + Jana Mrázová
            Kategória whippet pes - Gordon Isis Wind - Slávka a Roman Božikovci

            Viac o minuloročnom ročníku Club Cup Elite 2010 - http://www.coursing.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=652&Itemid=35

 

klub RHS

Propozície a kalendár Club Cup Elite 2011