Dostihy Zlatý box, Lednice, 18.10.2008

Keď súťažia najmenší a keď súťaž pozorujú najmenší...

 

Keď súťažia najmenší...

Najmenší účastník dotihov čierna Mamba Negra v Bavlnce, CZ

 

Víťaz plemena taliansky chrtík, Chamsin Feritte Bugsy, SK

 

Keď sú najmenší kamaráti spolu...

 (Akimko, Dízik, Chicko, Táno, Chamsinka a Brunko)

 

A keď súťaž pozorujú najmenší...

Taliansky chrtík očami detí

 

 

JULIA a jej nová kamarátka ALICKA, ktorá súťažila s vipetkou, na stupni víťazov...

 

 

Záver dostihovej sezóny  2008, Lednice na Morave

Ďakujeme...

 

Kompletné výsledky dostihov Zlatý Box nájdete na http://www.chrtilednice.cz/