14.11.2015 KLUBOVÁ výstava chrtov

Sighthound Club Show

 

UCHOVŇOVANIE

 

Pezinok

Kynologická hala, Drevárska 1649/23

 

Program / Shedule:

08:00-9:30     Príjem psov /Presentation

10:00               Posudzovanie /Judging

14:30               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

Kruhy/ Rings:

KRUH č. 1

Elzbieta Augustyniak, PL

KRUH č. 2

Marko Sistermann, D

Afghan - 13

Saluki - 13

Italian greyhound - 18

Barzoj - 26

Chart polski - 3

Magyar agar - 1

Pharao hound - 3

Podenco ibicenco - 1

Deerhound - 4

Greyhound - 2

IW - 14

Whippet - 27

LHW - 1

 

 

SPOLU: 78

Spolu:48

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

Tituly /Title:

CAJC, CAC, KV 2015, KVM 2015, JuniorBOB, BOB, BOS

 

KVM 2015 = CAJC

KV 2015 - postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej

BOB - postupujú JuniorBOB, KV 2015 (pes+sučka) a víťazi triedy veteránov

 

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS - 1st, 2nd, 3rd place

JuniorBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Baby BIS - 1st, 2nd, 3rd place

Puppy BIS - 1st, 2nd, 3rd place

VeteranBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Best couple - 1st, 2nd, 3rd place

Best breeders group - 1st, 2nd, 3rd place

Child and dog

 

Nakoľko ide o poslednú výstavu počas klubového výročia,

pripravili sme pre Vás nové súťaže:

 

BIS triedy strednej - 1st

BIS triedy otvorenej - 1st

BIS triedy pracovnej - 1st

BIS triedy šampiónov - 1st

BIS triedy čestnej - 1st

Do súťaží nastupujú jedince ocenené CAC z každého plemena (pes aj sučka).

O BIS triedy čestnej nastupujú víťazi triedy čestnej z každého plemena (pes+sučka).

                                         

Štartovné /Entry fees:

Výstava

Show

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

35,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

30,- EUR

Za triedu čestnú

/Per dog in Honour class

20,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu, veteránov

/Per dog in Baby, Puppy, Veteran

10,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

Dieťa a pes /Child and the dog

zadarmo /free

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

DEADLINE: 8.11.2015

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa

 

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

Miesto /Place:

Kynologická hala, Drevárska 1649/23

areál bývalého drevárskeho závodu

- prístupová cesta bude označená šípkami

 

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas klubovej výstavy

po posúdení v kruhoch

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

slivonova@stonline.sk

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 7.11.2015 !