26.8.2017 FCI Central European Sighthound show

 

27.8.2017 Klubová výstava chrtov

Sighthound Club Show

 

UCHOVŇOVANIE

 

kaštieľ Mojmírovce

 

http://www.kastielmojmirovce.sk/

 

Denný program / Daily shedule:

08:00-9:30     Príjem psov /Presentation

10:00               Posudzovanie /Judging

14:30               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

Kruhy / Rings:

26.8.2017 FCI Central European Sighthound show

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Bo Bengtson, USA

 

afghan

azawakh

barzoj

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Barbara Ruth-Smith, SWEDEN

 

saluki

whippet

LHW - silken windsprite

KRUH č. 3 /Ring nr. 3 - Alain Dumortier, FRANCE

 

piccolo levriero italiano

greyhound

chart polski

magyar agar

V.FCI

KRUH č. 4 /Ring nr. 4 - Jocelyne Gagne, CANADA

 

irish wolfhound

deerhound

sloughi

galgo espaňol

 

 

27.8.2017 Club show

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Jocelyne Gagne, CANADA

 

afghan

greyhound

chart polski

magyar agar

V.FCI

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Bo Bengtson, USA

 

saluki

whippet

KRUH č. 3 /Ring nr. 3 - Barbara Ruth-Smith, SWEDEN

 

piccolo levriero italiano

irish wolfhound

KRUH č. 4 /Ring nr. 4 - Alain Dumortier, FRANCE

 

azawakh

barzoj

deerhound

galgo espaňol

sloughi

LHW - silken windsprite

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

Tituly /Title:

CAJC, CAC, JuniorBOB, BOB, BOS

FCI Central European Sighthound Winner 2017 (CESW 2017)

FCI Central European Sighthound Junior Winner 2017 (CESJW 2017)

FCI Central European Sighthound Veteran Winner 2017 (CESVW 2017)

Club Winner 2017 (CW 2017)

Club Junior Winner 2017  (CJW2017)

 

CESJW 2017, CJW 2017 = CAJC

CESW 2017, CW 2016 - postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej

CESVW 2017 - víťaz triedy veteránov

BOB - postupujú JuniorBOB, KV 2015 (pes+sučka) a víťazi triedy veteránov

 

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS - 1st, 2nd, 3rd place

JuniorBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Baby BIS - 1st, 2nd, 3rd place

Puppy BIS - 1st, 2nd, 3rd place

VeteranBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Best couple - 1st, 2nd, 3rd place

Best breeders group - 1st, 2nd, 3rd place

Child and dog

                                         

Štartovné /Entry fees:

CESW 2017

Club show 2017

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

35,- EUR

35,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

30,- EUR

30,- EUR

Za triedu čestnú

/Per dog in Honour class

25,- EUR

25,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu, veteránov

/Per dog in Baby, Puppy, Veteran

15,- EUR

15,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

10,- EUR

Dieťa (0-6 rokov) a pes /Child (0-6 years old) and the dog

zadarmo /free

Dieťa (7-15 rokov) a pes /Child (7-15 years old) and the dog

zadarmo /free

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

DEADLINE: 13.8.2017

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa

 

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

for BIS on Club Show :)

 

 

DINNER PARTY

26.8.2017

 

 

Večera formou švédskych stolov + zábava

Dinner in the form of buffet + disco

 

8,- EUR /osoba /person

 

Počet osôb nahláste mailom na vojtekova@fondbyt.sk.

 

 

UBYTOVANIE /Accommodation

kaštieľ Mojmírovce

 

Kaštieľ už je PLNÝ!

 

 

Ďalšie možnosti ubytovania:

 

Ranč Nové sedlo, Cabaj-Čápor - www.rancns.sk

Hotel Thermal, Kesov - www.thermalnitrava.sk

Penzión L, Poľný Kesov - www.megaubytovanie.sk/penzion-l

Privár Pereš, Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/privat-peres

Ubytovňa "Ubytuj sa", Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/ubytovna-ubytujsa

 

 

 

V areáli kaštieľa je možnosť zaparkovať karavan!

Caravans are welcome!

 

15,- EUR/deň /day

 

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas klubovej výstavy

po posúdení v kruhoch

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

quindici.kennel@gmail.com

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 7.8.2017 !