18.11.2017 Špeciálna výstava chrtov

Sighthound Specialty Show

 

VINIČNÉ

Spoločenský dom - GPS 48.270561, 17.300398

Cintorínska 11

 

 

UCHOVŇOVANIE

 

Program / Shedule:

08:00-09:00    Príjem psov /Presentation

9:30                 Posudzovanie /Judging

14:00               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

Kruhy / Rings:

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 -  Joao Vasco Pocas, PRT

 

afghan

azawakh

barzoj

deer

galgo espaňol

greyhound

chart polski

magyar agar

saluki

sloughi

portugalský podengo

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Elisabet Janzon, SWEDEN

 

IW

PLI

Whippet

Silken windsprite

5.FCI okrem portugalský podengo

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

Tituly /Title:

CAJC, CAC, BOB, BOS

Víťaz špeclálnej výstavy 2017 - VŠV - Specialty Winner 2017

Víťaz špeclálnej výstavy mladých 2017 - VŠVM - Specialty Junior Winner 2017

(nezadáva sa titul JuniorBOB, VeteranBOB)

o BOB nastupujú: VŠVM (CAJC), VŠV a Víťazi triedy veteránov (pes+sučka)

 

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS - 1st, 2nd, 3rd place (nastupujú všetci BOB)

JuniorBIS - 1st, 2nd, 3rd place (nastupujú všetci CAJC, suka aj pes)

Baby BIS - 1st, 2nd, 3rd place (nastupujú všetci VN1 z triedy baby, suka aj pes)

Puppy BIS - 1st, 2nd, 3rd place (nastupujú všetci VN1 z triedy dorastu, suka aj pes)

Honour class BIS - 1st, 2nd, 3rd place(nastupujú všetci V1 z triedy čestnej, suka aj pes)

VeteranBIS - 1st, 2nd, 3rd place(nastupujú všetci V1 z triedy veteránov, suka aj pes)

Best couple - 1st, 2nd, 3rd place

Best breeders group - 1st, 2nd, 3rd place

Child and dog / 2 kategórie / 2 categories

                                         

Štartovné /Entry fees:

 

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

35,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

30,- EUR

Za triedu čestnú

/Per dog in Honour class

25,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu, veteránov

/Per dog in Baby, Puppy, Veteran

15,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

Dieťa (0-6 rokov) a pes /Child (0-6 years old) and the dog

zadarmo /free

Dieťa (7-15 rokov) a pes /Child (7-15 years old) and the dog

zadarmo /free

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

DEADLINE: 3.11.2017

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa

 

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas špeciálnej výstavy

po posúdení v kruhoch

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

quindici.kennel@gmail.com

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 3.11.2017 !