8.-9.8.2020 Mojmírovce

 

Sighthound Club Show

Sighthound Specialty Show

 

Sighthound Specialty Show 9.8.2020 + CACT Galanta 12.-13.9.2020

= Víťaz pre krásu a výkon 2020

 

2x CAC, 2x CAJC

Club Winner 2020, Club Junior Winner 2020

Specialty Winner 2020, Specialty Junior Winner 2020

 

UCHOVŇOVANIE

 

miesto /place: kaštieľ Mojmírovce

 

http://www.kastielmojmirovce.sk/

 

Denný program / Daily shedule:

08:00-9:30      Príjem psov /Presentation

10:00               Posudzovanie /Judging

14:00               Záverečné súťaže /Main ring competition

 

Kruhy / Rings:

Vážení členovia klubu, priatelia, vystavovatelia,

v
týchto dňoch sme spustili prípravu na našu letnú výstavu v Mojmírovciach. Termín výstavy zostáva nezmenený. Bohužiaľ, kvôli vývoju pandemickej situácie u nás i v zahraničí a pochopiteľným faktorom, ako je vzdialenosť, vek pôvodne oslovených rozhodcov, či miera individuálneho rizika, bolo nutné plány prispôsobiť. Dochádza preto k zmene a rozhodcovskú účasť nám v súčasnosti potvrdili títo rozhodcovia - pani Wilfriede Schwerm-Hahne z Nemecka a pán András Korozs z Maďarska. Rozdelenie plemien, prosím, z tohto dôvodu berte s určitou rezervou. V prípade väčšieho počtu prihlásených psov môže dôjsť k prerozdeleniu.


Ďakujeme za Vaše pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť a opätovné stretnutie v Mojmírovciach.

Výbor SKCHCH

Vážení  vystavovatelia,

 

pán András Korozs z Maďarska sa ospravedlnil z posudzovania a namiesto neho bude posudzovať pán Weron Grzegorz z Poľska.

 

Ďakujeme za Vaše pochopenie ,

Výbor SKCHCH

 

8.8.2020 Sighthound Club Show - CAC

1

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Wilfriede Schwerm-Hahne, D

 

Afghan hound

Barsoi

Magyar agar

Sloughi

Greyhound

Whippet

LHW Silken Windsprite

 

2

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Weron Grzegorz, PL

 

Piccolo levriero italiano

Azawakh

Saluki

Cirneco dell'Etna

Chart polski

Deerhound

Galgo espaňol

Irish Woflhound

Pharaon hound

Podenco ibicenco

 

 

9.8.2020 Sighthound Specialty Show - CAC

1

KRUH č. 1 /Ring nr. 1 - Wilfriede Schwerm-Hahne, D

 

Piccolo levriero italiano

Azawakh

Saluki

Cirneco dell'Etna

Chart polski

Deerhound

Galgo espaňol

Irish Woflhound

Pharaon hound

Podenco ibicenco

 

2

KRUH č. 2 /Ring nr. 2 - Weron Grzegorz, PL

 

Afghan hound

Barsoi

Magyar agar

Sloughi

Greyhound

Whippet

LHW Silken Windsprite

 

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

Tituly /Title:

CAJC, CAC, JuniorBOB, BOB, BOS

Club Winner 2020 (CW 2020)

Club Junior Winner 2020  (CJW2020)

Specialty Winner 2020 (SW2020)

Specialty Junior Winner 2020 (SJW2020)

 

CJW 2020, SJW2020 = CAJC

CW 2020, SW2020 - postupujú CAC jedince z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a víťazi triedy čestnej

BOB - postupujú JuniorBOB, CW2020/SW2020 (pes+sučka) a víťazi triedy veteránov

 

Záverečné súťaže /Final competitions:

BIS - 1st, 2nd, 3rd place

JuniorBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Baby BIS - 1st, 2nd, 3rd place

Puppy BIS - 1st, 2nd, 3rd place

VeteranBIS - 1st, 2nd, 3rd place

HonourBIS - 1st, 2nd, 3rd place

Best couple - 1st, 2nd, 3rd place

Best breeders group - 1st, 2nd, 3rd place

Child and dog

                                         

Štartovné /Entry fees:

8.8.2020

9.8.2020

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

35,- EUR

35,- EUR

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

30,- EUR

30,- EUR

Za triedu čestnú

/Per dog in Honour class

25,- EUR

25,- EUR

Za triedu šteniat ,dorastu, veteránov

/Per dog in Baby, Puppy, Veteran

15,- EUR

15,- EUR

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

10,- EUR

10,- EUR

Dieťa (0-6 rokov) a pes /Child (0-6 years old) and the dog

zadarmo /free

Dieťa (7-15 rokov) a pes /Child (7-15 years old) and the dog

zadarmo /free

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina, Dieťa a pes

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

DEADLINE: 24.7.2020

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa

 

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM

   Prihlášky posielajte na adresu /Send the entries to:  

   pfinikova@gmail.com  

 

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej:

- pes musí mať národný pracovný certifikát

 

DINNER PARTY

8.8.2020

 

15,- EUR /osoba /person

 

V cene je večera formou švédskych stolov + víno + zábava

The price includes dinner in the form of buffet + vine + disco

 

Počet osôb nahláste mailom na vojtekova@fondbyt.sk.

 

 

UBYTOVANIE /Accommodation

kaštieľ Mojmírovce

 

Rezervácia ubytovania v kaštieli len cez p.Vojtekovú:

 

Ďalšie možnosti ubytovania:

 

Ranč Nové sedlo, Cabaj-Čápor - www.rancns.sk

Hotel Thermal, Kesov - www.thermalnitrava.sk

Penzión L, Poľný Kesov - www.megaubytovanie.sk/penzion-l

Privár Pereš, Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/privat-peres

Ubytovňa "Ubytuj sa", Cabaj-Čápor - www.megaubytovanie.sk/ubytovna-ubytujsa

 

 

 

V areáli kaštieľa je možnosť zaparkovať karavan!

Caravans are welcome!

 

15,- EUR/deň /day

 

 

UCHOVŇOVANIE

 

bude prebiehať počas obidvoch výstav

po posúdení v kruhoch

 

PRIHLÁŠKA na uchovnenie

Pre každého uchovňovaného psa si vytlačte a vyplňte tlačivo na DNA profil - Tlačivo

 

Vyplnenú prihlášku posielajte na adresu:

quindici.kennel@gmail.com

 

Nezabudnite na všetky prílohy!

 

Uzávierka prihlášok na uchovnenie je 24.7.2020!