Vipet

CANIGGIA Ticking Timebomb

Narodený/á:  17.11.2001

Rodičia: Parbrise of Derby Star x Oochigea`s Yadwiga

Chovateľ:  Ing. Radka Šimková, Švermova 222, 294 29 Bezno

Majiteľ: Ing. Jozef Kaffka, Škultétyho 10, 831 03 Bratislava, http://cargo.starline.sk

Tituly: Dostihový víťaz SR 2004