Vipet

Asia PROBAXON

Narodený/á:  15.6.2006
Rodičia: AFRICA BLACK ARROWS x ZORNEAGLE´S EL TIQUILA
Chovatež:  Csonka István, Budapest, HU
Majitež: Struháriková Soňa, Myjava, struharikovasona@yahoo.com, www.speedystar.sk