Vipet

Aura BLACK ARROWS

Narodený/á:  1.1.2003
Rodičia:  Oochigea'a YARDAN x ULRIKE
Chovateľ:  Roland Baďura, Javorová 9, 921 01 Piešťany, RBadura@corningfrequency.de
Majiteľ: manž. Buchtovi, Uherský Brod