Vipet

Aviaticus Wild Honey

Narodený/á:  28.08.2009
Rodičia: Miss Penny Aviaticus x Windwalker Dragon Storm
Chovateľ:  Barbara Westrych, PL
Majiteľ: Struháriková Soňa, Myjava, struharikovasona@yahoo.com, www.speedystar.sk