Vipet

Old Road´s Hannah

Narodená:  3.7.2008

Rodičia: Old Road´s Chikiboum x Zorneagle´s Hushuaia

Chovateľ:  Michel Valvekens, Belgicko

Majiteľ: Roland Baďura + Dionýz Pecháček, SR