Vipet

Leyla SUPERSONIC

Narodená:  20.12.2005

Rodičia:  Zorneagle's Fernando x Ioupi Supersonic

Chovateľ: Ivo Widziolek

Majiteľ:  Andrej Hollý