Vipet

Matador PLUM BRANDY

Narodený/á:  5.7.2002

Rodičia: Meradith Hardy Przeciwnik x D.C. Plum Brandy

Chovateľ:  MVDr. Pavlásková Michaela, Povoda, PLUM BRANDY home page

Majiteľ: Pálinkás Štefan, Družstevná 3/55, Komárno