VÝBOR KLUBU

Predseda: 

Vlastislav Vojtek

Demänovská 48, 831 06 Bratislava

tel./fax: 02/44 88 29 62

gandamak@stonline.sk

Podpredseda:

Poradca chovu:  

Registrátor chovných jedincov:

 

Zuzana Cibulková

Ľ. Zeljenku 1, 962 12 Detva

tel: 0918 568 918

saluki@saluki.sk

Tajomník:  

Zuzana Slivoňová

Starobystrická 20, Zálesie

tel: 0903 448 233

quindici.kennel@gmail.com

Pokladník:

Iveta Vojteková

Demänovská 48, 831 01 Bratislava

tel./fax: 02/44 88 29 62

gandamak@stonline.sk

Členovia výboru:

Dostihový referent:

Monika Kozánková

kozankova@gmail.com

tel: 0911 510 645

 

Adriana Vaneková (predseda revíznej komisie)

Podjavorinskej 13

811 03 Bratislava

tel: 0904 806 789

of_silken_grace@yahoo.com

 

Patrícia Finíková

Fedákova 34, 841 02  Bratislava

Tel.: 0905 869 675

info@doragrey.sk 

 

Revízna komisia:

Ingrid Chalásová