ADRESA:

Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, 831 06 Bratislava - Rača

IČO: 42 136 032

DIČ: 2022733658

mail: gandamak@stonline.sk

tel./fax: 02/44 88 29 62

účet: SLSP a.s. 0011468215/0900

IBAN  SK27 0900 0000 0000 11468215

BIC   GIBASKBX

 

POPLATKY:

Zápisné

7 €

(nový člen)

Členský príspevok

20 € / 1 rok

(splatný každý rok do 31.1.daného roka)

 

 

 

 

Pre členov klubu

Pre nečlenov klubu

Uchovnenie (splatné na mieste bonitácie)

10 €

50 €

Vystavenie krycieho povolenia

0 €

20 €

Kontrola vrhu

50 €

100 €

Uzavretie „Zmluvy o poskytovaní

chovateľského servisu pre nečlena“

---

5€

DNA profil (Tlačivo)

35  €

35  €

 

DOKUMENTY:

Stanovy SKCHCH, ZMLUVA o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov

Výbor klubu

Výstavný poriadok FCI

Výstavný poriadok SKJ

 

Tituly SKJ:

TOP chrt - PODMIENKY 2018 TABUĽKA na body pre rok 2018

Vyhodnotie 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

Šampión SKChCh - podmienky, zoznam šampiónov SKChCh

Krása a výkon - poriadok pre udelenie titulu

 

Kódex výstavných rozhodcov FCI

FCI Medzinárodná chovateľská stratégia

 

 

 

Prihláška do klubu - DOC

 

 

 

Zápisnica zo schôdze výboru 11.12.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 20.11.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 30.09.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 22.07.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 26.06.2014

Zápisnica z členskej schôdze 15.03.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 03.02.2014

Zápisnica zo schôdze výboru 13.11.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 24.09.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 06.08.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 15.07.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 02.07.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 14.05.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 25.03.2013

Zápisnica z členskej schôdze 9.3.2013 + galéria

Zápisnica zo schôdze výboru 31.01.2013

Zápisnica zo schôdze výboru 16.11.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 18.09.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 11.07.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 11.06.2012

Zápisnica z členskej schôdze 14.04.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 14.02.2012

Zápisnica zo schôdze výboru 27.10.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 27.07.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 08.06.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 05.05.2011

Zápisnica z členskej schôdze zo 16.4.2011 - galéria

Zápisnica zo schôdze výboru 06.04.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 09.02.2011

Zápisnica zo schôdze výboru 11.11.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 08.09.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 15.06.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 08.04.2010

Zápisnica z členskej schôdze  20.03.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 03.03.2010

Zápisnica zo schôdze výboru 13.01.2010

Zápisnica z členskej schôdze 14.11.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 12.11.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 12.09.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 11.06.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 27.05.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 22.04.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 29.01.2009

Zápisnica zo schôdze výboru 20.11.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 27.08.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 16.07.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 09.04.2008

Zápisnica zo schôdze výboru 18.04.2007

Zápisnica z členskej schôdze KChCh 3.2.2007 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHCH 11.1.2007

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHCH 7.3.2006

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze 25. 1. 2004 v Trenčíne

Zápisnica z výročnej členskej schôdze 17.4.2003 v Bratislave

 

 

 

Správa o chovateľskej činnosti v 2002

Správa o chovateľskej činnosti v 2003

 

 

Z klubovej kroniky: