Barzoj

Attractiv Angel Silent Enigma

Narodený/á:  25.8.2001
Rodičia: Reverend Nijinski x Cherie Sofena
Chovatež:  Marta Křapová, CZ

Majitež: Monika Melichová, Bratislava